top of page

נגישות אתר האינטרנט

הצהרת נגישות

לכל קהל מבקרינו, אנו מחוייבים להשקיע מאמץ רב על מנת להנגיש את האתר שלנו לאנשים בעלי מוגבלויות. לשם כך האתר מותאם לרמת הנגישות הנדרשת לפי תקן ישראל 5568 ("נגישות אתרי אינטרנט") ולשימוש בכלל הדפדפנים. לחיצה על כפתור הנגישות (הממוקם בפינה השמאלית תחתונה של האתר) ייפתח בפניכם תפריט ובו האפשרויות הבאות:

  • הדגשת קישורים

  • שינוי ניגודיות

  • ריווח הטקסט

  • שינוי גודל גופן

  • שינוי סוג הגופן לגופן קריא / לתמיכה בדיסלקסיה

  • ביטול הנפשות

  • הוספת תיאור לתמונות

  • שינוי גודל סמן העכבר / הפיכתו למסכת קריאה או למדריך קריאה

  • ישור טקסט

  • שינוי גובה השורה

לחיצה על אחת האפשרויות בתפריט תשנה את מצג הדף באופן המבוקש.

 

שימו לב שהאתר מתעדכן מפעם לפעם, ואף על פי שאנו פועלים באופן מתמשך להנגשתו, אתם עלולים להיתקל בדפים שהנגשתם עדיין לא הושלמה.

bottom of page